Referencje

Kontakt:

tel. +48 22 824 04 11

fax +48 22 823 05 71

e-mail: biuro@medtechnik.pl

Wybrana lista projektów zawiera dostawy rozwiązań
firmy Weiss Klimatechnik GmbH

Uniwersytet Jagielloński Kraków WFAiIS

Klimatyzacja precyzyjna 19 laboratoriów
(w tym pomieszczenia typu clean room oraz klatki Faradaya).

Hutchinson Wuhan Automotive Rubber Products – Chiny

Klimatyzacja linii flokowania.

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Klimatyzacja oddziału endoskopii, sal zabiegowych,
sali pozabiegowej, pracowni hodowli komórkowej.

SCANMED S.A. Szpital Św. Rafała w Krakowie

System klimatyzacji dla bloków operacyjnych

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Klimatyzacja bloków operacyjnych
System klimatyzacji dla Oddziału Kardiologii

SZP ZOZ im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Klimatyzacja bloków operacyjnych

Centrum Medyczne Enel-Med w Warszawie

Klimatyzacja bloków operacyjnych

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ w Warszawie

Klimatyzacja bloków operacyjnych

Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

System klimatyzacji bloków operacyjnych Oddziału Kardiochirurgii

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Klimatyzacja audytoriów

Hutchinson Poland Sp. z o.o. – Łódź

Klimatyzacja linii flokowania.

Cooper Standard Automotive Polska Sp. z o.o.– Bielsko Biała

Klimatyzacja linii flokowania.

Cooper Standard Automotive Polska Sp. z o.o.– Dzierżoniów

Klimatyzacja linii flokowania.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Stropy laminarne typu ULA
z modułami recyrkulacyjnymi w suficie

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

Klimatyzacja sali operacyjnej

Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pleszewie

Klimatyzacja bloków operacyjnych

SP ZOZ w Giżycku

Klimatyzacja bloków operacyjnych

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

System klimatyzacji dla Zakładu Radioterapii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Prywatna Klinika Okulistyczna Oftalmika prof. Józefa Kałużnego w Bydgoszczy

System klimatyzacji dla sali operacyjnej

SZPZOZ im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie

Klimatyzacja bloków operacyjnych

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

Klimatyzacja bloków operacyjnych
System klimatyzacji dla Oddziału Kardiologii z Intensywną Terapią

Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu

System klimatyzacji dla sal operacyjnych Oddziału Okulistyki oraz OIOM

Szpital im. R. Weigla w Blachowni k. Częstochowy

System klimatyzacji dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie

System klimatyzacji dla sal operacyjnych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Klimatyzacja bloków operacyjnych

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

System klimatyzacji dla sal operacyjnych w Klinice Ginekologii i Położnictwa

Szpital na Solcu w Warszawie

System klimatyzacji dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Klimatyzacja bloków operacyjnych

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Stropy laminarne dla sal operacyjnych

AGH Kraków WFiIS

Klimatyzacja dla pomieszczenia typu „Clean room”

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary

Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii

SPZOZ Szpital Grochowski

Blok Operacyjny składający się z czterech zespołów operacyjnych (endoskopii, laparoskopii, septycznego, aseptycznego)

WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Klimatyzacja dla bloku opercyjnego

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie im Marii Skłodowskiej-Curie

Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonymw Szczecinie

SP ZOZ MSW Poznań

Klimatyzacja pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych

Klimatyzacja dla Oddziału Klinicznego Kliniki Okulistycznej i Onkologii Okulistycznej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

NZOZ MW-med Prywatna Klinika Okulistyczna

Klimatyzacja dla sali operacyjnej

Apteka Ojców Bonifratrów w Warszawie

System klimatyzacji pomieszczeń apteki

Szpital Powiatowy SP ZOZ w Pruszkowie

Klimatyzacja bloków operacyjnych

Szpital w Białymstoku

System klimatyzacji dla Centralnej Sterylizatorni

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie

System klimatyzacji dla sal operacyjnych II Kliniki Kardiochirurgii

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu

System klimatyzacji dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

top