Modułowa Szafa Klimatyzacyjna

Kontakt:

tel. +48 22 824 04 11

e-mail: biuro@medtechnik.pl

NOWOCZESNA MODUŁOWA SZAFA KLIMATYZACYJNA MEDICLEAN, IDEALNA DLA KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH

 

Spełnia wymogi DIN EN 1946-4.

Szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN jest najnowszej generacji rozwiązaniem przeznaczonym do klimatyzowania sal operacyjnych i pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach dot. czystości.

Urządzenie składa się z maksymalnie 5 modułów, co ułatwia posadowienie, gdy mamy ograniczoną przestrzeń w maszynowni. Wszystkie moduły szafy klimatyzacyjnej przeznaczone są do posadowienia wewnątrz obiektu (w pomieszczeniu technicznym). Ze względu na jej bardzo małe rozmiary (w porównaniu do klasycznych central) może być usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie z klimatyzowanym pomieszczeniem.

Przeznaczenie

Kompaktowe urządzenie Weiss’a ustanawia nowe standardy, na najwyższym poziomie, w klimatyzacji pomieszczeń higienicznych, czyli pomieszczeń o surowych wymaganiach dot. czystości. Zaletami tych urządzeń są: innowacyjny projekt technologiczny, redukcja kosztów pracy urządzenia (energooszczędność), kompaktowe rozmiary urządzenia. Nowe Mediclean znajduje zastosowanie w wielu projektach: nowe obiekty, modernizacja obiektów istniejących (sal operacyjnych, sal intensywnej terapii, itp.), spełnia wszystkie wymagania norm DIN EN 1946-4, oraz wszystkich norm spokrewnionych: DIN-, VDI-, jak również normy SNIP i HTM.

Podstawowe zalety urządzenia MEDICLEAN

 • Niewielkie rozmiary (kilkakrotnie mniejsze od klasycznych central klimatyzacyjnych) do posadowienia w całości wewnątrz budynku: głębokość 0,85 – 1,30 m, wysokość: 1,95 m, długość: 3,8 – 5,2 m,
 • Wydajność (wydatek powietrza nawiewnego / wywiewanego): 2.000 – 9.500 m3/h,
 • Spręż dyspozycyjny do 900 – 1000 Pa,
 • Urządzenie kompaktowe i gotowe do podłączenia do instalacji (króćce powietrza, filtry, elektronika zainstalowane w urządzeniu),
 • 3 wielkości szaf,
 • Czynnik chłodniczy w wersji DX: R417a, sprężarka typu Scroll, skraplacz wewnątrz szafy,
 • Odzysk ciepła w wersji DX: pompa ciepła,
 • Obieg chłodniczy oraz odzysk ciepła testowane w fabryce,
 • Filtry powietrza: nawiewne: klasy F7 (stopień I) oraz F9 (stopień II), oraz wywiewny klasy F7. Filtry widoczne podczas pracy urządzenia przez całkowicie przeszklone sekcje. Stopień zabrudzenia każdego filtra ciągle monitorowany i wyświetlany na wyświetlaczu na frontowej ścianie urządzenia,
 • Wstępny filtr świeżego powietrza z zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym,
 • Króćce przyłączeniowe kanałów powietrza nie przenoszą drgań, w każdym króćcu przyłączeniowym kanału jest przepustnica z siłownikiem ze sprężyną zwrotną, zamykającą się automatycznie w przypadku zaniku napięcia (awarii), aby nie istniała możliwość odwrócenia kierunku przepływu powietrza,
 • Pełna automatyka wszystkich podzespołów urządzenia, cała armatura, elektronika i automatyka zintegrowana i zabudowana wewnątrz,
 • Automatyka realizowana przez komputer przemysłowy PC3+ – zintegrowany w sekcji elektrycznej urządzenia z przejrzystym i łatwym w obsłudze wyświetlaczem zainstalowanym na frontowej ścianie urządzenia,
 • Całe wnętrze urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej,
 • Możliwość kontroli wizualnej czystości wnętrza urządzenia – bez zakłócania jego pracy,
 • możliwość kontroli pracujących komponentów urządzenia w trakcie jego pracy (bez konieczności unieruchamiania urządzenia),
 • Nagrzewnica wodna – posiada pompę, zawór mieszający oraz całą armaturę regulacyjną zabudowaną w urządzeniu,
 • Moduł nawilżania – z własną wytwornicą pary lub przystosowanie do nawilżania parą z kotłowni,
 • Wentylatory z wirnikiem osadzonym bezpośrednio na wale silnika. Wyposażone w falowniki. Statycznie i dynamicznie wyważone, o stałym wydatku. Falownik reguluje pracę wentylatora w zależności od zabrudzenia filtrów (również filtrów absolutnych umieszczonych poza urządzeniem),
 • Podzespoły urządzenia wyizolowane z przepływu powietrza,
 • Oszczędność energetyczna dzięki odzyskowi ciepła działającemu na zasadzie pompy ciepła (wersja DX),
 • Małe wewnętrzne straty ciśnienia,
 • Bezpieczeństwo pracy dzięki 100 % redundancji wentylatorów (opcja TWIN: redundancja, dwa wentylatory pracujące przy 50 % wydajności nominalnej, w przypadku awarii jednego z wentylatorów, drugi zaczyna pracować przy 100 % wydajności. Rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi standardów brytyjskich HTM, oraz rosyjskich SNIP (dostępne dla typów 75.3 i 95.3)),
 • Izolowane termicznie profile narożne,
 • Dostępne wykonanie „w lustrzanym odbiciu”,
 • Zintegrowany system tłumienia hałasu (opcja),
 • Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie klimatyzowanego pomieszczenia,
 • Niewielkie nakłady prac budowlanych (moduły mogą być transportowane oddzielnie),
 • Łatwość czyszczenia i demontażu poszczególnych podzespołów urządzenia dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań (okna ze szkła hartowanego otwierane nawet podczas pracy urządzenia itp.),
 •  Możliwość komunikacji z systemem BMS.

Sposób działania

Modułowa szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN jest przeznaczona do posadowienia wewnątrz budynku w sąsiedztwie klimatyzowanych pomieszczeń. Powietrze do urządzenia oraz do pomieszczeń doprowadza się za pośrednictwem kanałów. Powietrze zewnętrzne jest uzdatniane w urządzeniu, pod względem temperatury, wilgotności i czystości, a następnie jest nawiewane do sali operacyjnej.

Powietrze wywiewane z pomieszczeń obmywa znajdujący się w urządzeniu skraplacz (wersja DX) odbierając od niego ciepło i kierowane jest kanałem na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę wykonania instalacji chłodniczej, oraz montażu zewnętrznego skraplacza, co znacznie obniża koszty wykonania instalacji klimatyzacji.

Obudowa

Obudowa i komponenty modułowej szafy klimatyzacyjnej MEDICLEAN wykonane są zgodne z najnowszą normą DIN (urządzenie posiada również atest higieniczny PZH). Szafa zbudowana jest ze stabilnej, samonośnej konstrukcji o bardzo dużej sztywności. Ściany zewnętrzne urządzenia wykonane są z podwójnych blach wypełnionych izolacją tłumiącą i cieplną (budowa „sandwiczowa”). Ściana zewnętrzna wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1 mm, pokryta tworzywem sztucznym o grubości 150 µm w kolorze RAL 7035 (jasno szary). Ściana wewnętrzna wykonana jest ze stali szlachetnej (nierdzewnej) nr 1.4301.

Budowa

Szafa Klimatyzacyjna MEDICLEAN zbudowana jest w taki sposób, że wszystkie podzespoły służące do utrzymania odpowiednich parametrów powietrza znajdują się wewnątrz urządzenia i stanowią jego integralną część. Szafa każdorazowo projektowana jest pod indywidualne potrzeby klienta z uwzględnieniem wszystkich właściwych dla niej parametrów wyjściowych. Znajdujące się w urządzeniu podzespoły są ze sobą „spięte” automatyką. Dzięki temu szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN posiada pełne sterowanie, które realizowane jest za pośrednictwem panelu sterującego PC zaprojektowanym pod indywidualne potrzeby szafy.

Łatwe posadowienie urządzenia

Urządzenie MEDICLEAN składa się z maksymalnie 5 modułów, co ułatwia posadowienie gdy mamy ograniczoną przestrzeń w maszynowni. Wykonanie szafy jest również możliwe jako lustrzane odbicie. Istnieje możliwość zrezygnowania z modułu nawilżania lub zamiany go na nawilżacz kanałowy. Konsekwencją tego będzie zmniejszenie wymiarów szafy. Horyzontalny przepływ powietrza przez urządzenie pozwala na łatwe podłączenie kanałów wentylacyjnych, gdyż króćce powietrza mogą mieć różne położenie w zależności od wymagań projektanta i planu maszynowni. Obudowa urządzenia wykonana jest z aluminiowych profili, izolowanych termicznie.

Minimalizacja prac montażowych

Na miejsce montażu dostarczane są podzespoły, które są wstępnie zmontowane wewnętrznie jeszcze w fabryce, np. moduł elektryczny, moduł komponentów chłodniczych, łącznie z zamontowanymi króćcami powietrza, itd. Rozwiązanie to znacznie obniża koszty montażu. Konieczne jest zmontowanie modułów oraz podłączenie odpowiednich mediów do urządzenia.