Stropy laminarne

Kontakt:

tel. +48 22 824 04 11

e-mail: biuro@medtechnik.pl

STROPY LAMINARNE

Wysokie wymagania w zakresie czystości i jakości powietrza, stawiane nowoczesnym salom operacyjnym wymusiły stworzenie rozwiązań na bazie technologii czystych pomieszczeń. Dla pomieszczeń czystych, w tym sal operacyjnych, zalecane jest stosowanie laminarnego przepływu powietrza.

W salach operacyjnych nadrzędnym zagadnieniem jest eliminowanie infekcji ran chirurgicznych.

Powietrze czyste wymagane jest w całym obszarze chirurgicznym: pole operacyjne, instrumenty chirurgiczne, a także cały zespół wykonujący operację. Dlatego też tak ważną rzeczą jest dobranie odpowiednich rozmiarów stropu laminarnego.

W wyniku zastosowania laminarnego przepływu powietrza uzyskuje się usuwanie zanieczyszczeń w  wyniku ich równomiernego wypierania przez strumień powietrza w kierunku wywiewników.

Firma MED Technik Polska oferuje na rynku polskim stropy laminarne:

 • stropy laminarne z recyrkulacją typ ULA,
 • stropy laminarne powietrzem świeżym typ FFA,
 • opcjonalnie stropy laminarne typ FFA z dodatkowym wyposażeniem w Moduły Recyrkulacyjne ścienne, jeśli nie ma wystarczającej przestrzeni w  stropie powieszonym)

 

Stropy laminarne z recyrkulacją typu ULA:

 • wydajność: 5.800 m3/h – 9.700 m3/h, przy prędkości nawiewu ok. 0,24 m/s,
 • gabaryty: powierzchnia nawiewu od 2.575 mm x 2.575 mm do 3.489 mm x 3.185 mm oraz dwa moduły wentylatora 980 mm x długość stropu,
 • ciężar: 700 kg – 890 kg,
 • wysokość stropu: H = 550 mm,
 • wielkości stropów: 9 rozmiarów
 • filtry H13, oraz filtry wstępne w modułach recyrkulacyjnych: F7

Stropy laminarne z recyrkulacją typu ULA z powietrzem świeżym i obiegowym zaopatrzone są w moduły wentylatorów. Ich zadaniem jest pobieranie powietrza z sali operacyjnej przez filtry wstępne F7 i po zmieszaniu z  dostarczonym powietrzem świeżym, wprowadzenie mieszaniny powietrza ponownie do stropu laminarnego, gdzie przechodzi ona przez filtry HEPA i jest nawiewana do strefy operacyjnej.

Główną zaletą stropów z recyrkulacją jest możliwość powiększenia powierzchni stropu zapewniając przy tym sterylność na znacznie większym obszarze. Badania w ostatnich latach na tym polu wykazały, że obszar objęty powietrzem sterylnym powinien znacznie wykraczać poza miejsce wykonywania zabiegów i powinien obejmować zarówno stół z narzędziami chirurgicznymi jak i sam personel operujący.

Dzięki zastosowaniu modułów wentylatorów możemy znacznie zmniejszyć koszty inwestycyjne samej szafy klimatyzacyjnej zastępując ją szafą o  mniejszych rozmiarach, jak również dzięki zmniejszeniu wymiarów kanałów doprowadzających powietrze z szafy klimatyzacyjnej do stropu laminarnego. Oprócz oszczędności inwestycyjnych zastosowanie stropów z  powietrzem obiegowym to przede wszystkim oszczędności eksploatacyjne. Zastosowane stropy z powietrzem obiegowym typu ULA wyposażone w  wentylatory o bardzo małym poborze energii wraz z szafą klimatyzacyjną niewielkich rozmiarów obniżają znacznie koszty zużycia energii w  odniesieniu do szafy klimatyzacyjnej dużych rozmiarów współpracującej ze stropem tylko na powietrze świeże o tych samych rozmiarach.

Stropy laminarne z powietrzem świeżym typu FFA:

 • wydajność: 1.600 m3/h – 10.800 m3/h, przy prędkości nawiewu ok. 0,24 m/s,
 • gabaryty: od 1.395 mm x 1.395 mm do 3.489 mm x 3.559 mm,
 • ciężar: 150 kg – 440 kg,
 • wysokość stropu: H = 300 mm, lub H = 450 mm,
 • wielkości stropów: 30 rozmiarów,
 • filtry H13,
 • opcja recyrkulacji – opcjonalne wyposażenie stropu FFA w Moduły Recyrkulacyjne – ścienne (patrz. Broszury)